Jeu De Données

Vue de la cour le jour de l'accueil des invités, Penduan Ra'ba, 2001.

Public

View of the courtyard on the day for welcoming the guests, Penduan Ra’ba, Pangngala’, 2001. (anglais)

Keadaan arena pada hari penerimaan para tamu, Penduaan Ra’ba, Pangngala’, 2001. (indonésien)