Jeu De Données

View of the courtyard on the day for welcoming the guests, Penduan Ra’ba, Pangngala’, 2001.

Public

Vue de la cour le jour de l'accueil des invités, Penduan Ra'ba, 2001. (French)

Keadaan arena pada hari penerimaan para tamu, Penduaan Ra’ba, Pangngala’, 2001. (Indonesian)