Jeu De Données

Extrait de notation d'une pièce de flûtes, jouée au rituel pakorong, 1993

Public

From notation for a flute piece, played at the pakorong ritual, 1993. (anglais)

Cuplikan dari notasi suatu karya suling, yang dibawakan dalam ritus pakorong, 1993. (indonésien)