Jeu De Données

Simbong des chanteurs de SangPolo, Awan, enregistré à Angin-Angin en 1993.

Public

Simbong from the singers from SangPolo, Awan, recorded at Angin-Angin in 1993. (anglais)

Simbong para penyanyi lelaki di Sangpolo, Awan, direkam di Angin-Angin, 1993. (indonésien)