Jeu De Données

Marakka song: Pa' Dikkanna ‘Unhappy’, Buntao’, 1993.

Public

Chant marakka intitulé Pa' Dikkanna "Malheureux", Buntao', 1993. (French)

Nyanyian marakka berjudul Pa’ dikkanna “Gaya Duka Nestapa”, Buntao’, 1993. (Indonesian)

Downloadable Content

Download video