Jeu De Données

Badong in the center of the courtyard, Limbong (Pangngala’), 1993.

Public

Choeur badong au centre de la cour, Limbong (Pangngala'), 1993. (French)

Tarian badong dilaksanakan di tengah halaman, Limbong, Pangngala’, 1993. (Indonesian)