Jeu De Données

Female trance, maro ritual, Sereale, 1993.

Public

Transe féminine lors du rituel maro, Sereale, 1993. (French)

Para wanita yang kesurupan pada saat ritus maro, Sereale, 1993. (Indonesian)