Jeu De Données

Volatile sur une maison, Limbong (Lempopoton), 2005.

Public

Bird on a house, Limbong (Lempopoton), 2005. (anglais)

Burung-burungan pada sebuah wajah depan rumah, Limbong, Lempopoton, 2005. (indonésien)