Jeu De Données

Apport des cochons, funérailles de Puang Laso Gau' Lembang, Mengkendek, 1991.

Public

Bringing pigs, funeral of Puang Laso Gau' Lembang, Mengkendek, 1991. (anglais)

Sumbangan babi-babi, pemakaman Puang Laso Gau’ Lembang, Mengkendek, 1991. (indonésien)