Jeu De Données

Érection du mât trident bandera, au centre de la cour, To' Barana', 2000.

Public

Erection of the bandera in the center of the courtyard, To’ Barana', 2000. (anglais)

Pendirian tiang bercabang tiga bandera, di tengah halaman rumah, To’ Barana’, 2000. (indonésien)