Jeu De Données

En solo masculin, Rituel catholique (ma'kurre sumanga'), Tiroan, 1993.

Public

Male solo, Tiroan, 1993. (anglais)

Dalam bentuk solo lelaki di Tiroan, Bittuang, 1993. (indonésien)