Jeu De Données

2. The deceased crosses a river. Puang Laso' Gau’ Lembang’s funeral, Randanan, Mengkendek, mid-August 1991.

Public

2. Le défunt traverse une rivière. Funérailles de Puang Laso' Gau' Lembang, Randanan, Mengkendek, mi-août 1991. (French)

2). Mendiang melintasi sebuah sawah. Pemakaman Puang Laso’ Gau’ Lembang, Randanan, Mengkendek, pertengahan Agustus 1991. (Indonesian)