Jeu De Données

The old and young ‘officiated’ women (tumbang tua, tumbang muda, limbong bua’, and pondok bua’). Bamba (Deri), 1993.

Public

Les vieilles et jeunes officiées tumbang tua, tumbang muda, limbong bua' et pondok bua', Deri, 1993. (French)

Perempuan tua dan muda yang dilantik tumbang tua, limbong bua’, pondok bua’. Deri, 1993. (Indonesian)