Jeu De Données

Ma’pakorong flautists, Bekak, Randan Batu, Bua’Ke'pe, 27 October 1993.

Public

Flûtistes lors du rituel pakorong, Bua' Ke'pe, 27 octobre 1993. (French)

Para pemain suling ma’pakorong, Bekak, Randan Batu, Bua’Ke’pe. 27 Oktober 1993. (Indonesian)