Jeu De Données

Extraits de dondi' et serang mundan, collectés en 1991 et 1993.

Public

From dondi’ and serang mundan, collected in 1991 and 1993. (anglais)

Cuplikan dondi’ dan serang mundan, yang saya peroleh pada tahun 1991 dan 1993. (indonésien)