Jeu De Données

Badong around the gifts, pigs still alive. Penduan Ra’ba, 2001.

Public

Ronde autour des dons, des porcs encore vivants, Penduan Ra'ba, 2001. (French)

Tarian badong di sekitar hadiah-hadiah, babi-babi yang masih hidup, Penduan Ra’ba, 2001. (Indonesian)