Jeu De Données

The possessed fire-walk, maro ritual Limbong (Sereale), 1993.

Public

Les femmes en transe marchent sur des braises, rituel maro, Limbong, Sereale, 1993. (French)

Seorang wanita yang sedang kerasukan berjalan di atas bara, ritus maro, Limbong, Sereale, 1993. (Indonesian)