Jeu De Données

4. The Toraja languages, after H. van der Veen (1929).

Public

4. Bahasa-bahasa Toraja, menurut H. Van der Veen (1929). (Indonesian)

4. Les langues toraja, d’après H. Van der Veen (1929). (French)

Description
  • Map of the Toraja languages, after H. van der Veen (1929), in ‘Nota betreffende de grenzen van de Sa'danse taalgroep en het haar aanverwante taalgebied’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde 69: 50-97.
  • Carte des langues toraja, d’après H. Van der Veen (1929), dans « Nota betreffende de grenzen van de Sa’danse taalgroep en het haar aanverwante taalgebie », Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 69 : 50-97. (French)
  • Bahasa-bahasa Toraja, menurut H. Van der Veen (1929).dalam “Nota betreffende de grenzen van de Sa’danse taalgroep en het haar aanverwante taalgebied”, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde 69: 50-97. (Indonesian)
Bibliographic citation
  • “Nota betreffende de grenzen van de Sa’danse taalgroep en het haar aanverwante taalgebied”, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde 69: 50-97.
Creator
Depositor
Date created
Date(s) de l'objet/du contenu des données/du document
Publishing structure
Contributor
Metadata author
Data type
Lieu(x) évoqué(s)
Agents (actors, groups) evocated by the document
License

Items