Jeu De Données

Pa' Dikkanna ‘Unhappy’, Buntao’, 1993.

Public

Pa' Dikkanna "Malheureux", Buntao' 1993. (French)

Pa’ Dikanna, “Gaya Duka Nestapa”, marakka, Buntao’, 1993. (Indonesian)