Jeu De Données

Islamized Toraja tombs, Saluputti, 1993.

Public

Tombes de défunts toraja de confession musulmane, Saluputti, 1993. (French)

Kuburan orang Toraja yang telah masuk Islam, Saluputti, 1993. (Indonesian)