Jeu De Données

Le to mebalun sacrifie un porcelet pour l'offrande, Randanan, funérailles de Indo' Serang, 1993

Public

The to mebalun sacrifices a piglet as an offering, Randanan, Rindingallo, Indo’Serang’s funeral, 1993. (anglais)

To mebalun menyembelih seekor anak babi untuk persembahan. Randanan, Rindingallo, upacara pemakaman Indo’ Serang, 1993. (indonésien)