Jeu De Données

The to mebalun sacrifices a piglet as an offering, Randanan, Rindingallo, Indo’Serang’s funeral, 1993.

Public

Le to mebalun sacrifie un porcelet pour l'offrande, Randanan, funérailles de Indo' Serang, 1993 (French)

To mebalun menyembelih seekor anak babi untuk persembahan. Randanan, Rindingallo, upacara pemakaman Indo’ Serang, 1993. (Indonesian)