Jeu De Données

Rapporter pour soi. Bala'kaan à Bokko, 1993.

Public

Bringing home. Bala’kaan at Bokko, 1993. (anglais)

Membawa daging hasil pembagian. Bala’kaan di Bokko, 1993. (indonésien)