Jeu De Données

Notation of simbong (‘Marassamo...’), Deri, 1993. Simbong in minor thirds.

Public

Notation du Simbong « Marassamo (...) », Deri, 1993. Simbong à la tierce mineure. (French)

Notasi dari simbong “Marassamo”, Deri, 1993. Simbong dengan terts minor. (Indonesian)