Jeu De Données

Children of Baruppu' attending the ma’nene’.

Public

Des enfants de Baruppu' assistant au rituel ma'nene'. (French)

Anak-anak di Baruppu’ menghadiri upacara ma’nene’. (Indonesian)