[B.1.3.1.24] 24. Pa' Pong parenta, [B.1.3.1.24] 24. Gaya tukang perintah (indonésien), [B.1.3.1.24] 24. Pa' pong parenta. (anglais)

Public