[B.1.1.1.16.2] Day 1: two buffalos die with the deceased., [B.1.1.1.16.2] Jour 1 : deux buffles meurent avec le défunt (French), [B.1.1.1.16.2] Hari ke-1: Dua kerbau mati bersama orang yang meninggal (Indonesian)

Public